Masz pytanie?

Zastosowania certyfikatów kwalifikowanych

 

Certyfikaty kwalifikowane wykorzystywane są w celu:

 

  - elektronicznego rozliczania z ZUS-em

  - wysyłania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych - e-Deklaracje

  - składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego

  - podpisywania umów i dokumentów w codziennej działalności firmy

  - udziału w aukcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych

  - wystawiania faktur elektronicznych

  - wymiany informacji z urzędami administracji publicznej

  - podpisywania dokumentacji medycznej celem jej archiwizacji

  - składania pozwów w e-sądzie

  - zabezpieczenia w bankowości elektronicznej (Nordea Bank i BPH)

  - wysyłania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

  - korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

  - innych (np. zgłaszania wniosków w Urzędzie Patentowym i GUS)