Masz pytanie?

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Jak sprawdzić czy posiadam certyfikat firmowy czy prywatny?

Należy uruchomić program 'Manager CryptoCard Suite', otworzyć zakładkę 'Narzędzia', uruchomić 'Menadżer certyfikatów', odnaleźć certyfikat na liście, kliknąć na nim dwukrotnie, otworzyć zakładkę 'Szczegóły' i odczytać treść zapisaną w wierszu 'Podmiot'. Jeżeli oprócz imienia i nazwiska pod pozycją „O =” znajdziemy nazwę firmy lub instytucji to jest to certyfikat Firmowy. Jeżeli nie ma pozycji „O =” tzn. że posiadamy certyfikat Prywatny.

 

2. Na czym polega wizyta w Punkcie Rejestracji?

Wizyta w Punkcie Rejestracji polega na zweryfikowania tożsamości klienta (ew. zweryfikowaniu dokumentów firmowych) i podpisaniu umów na podstawie których generowany jest certyfikat (wzory umów do pobrania ) . Wygenerowany certyfikat zapisywany jest przez Inspektora do Spraw Rejestracji na karcie kryptograficznej i wydawany klientowi a  jego ważność rozpoczyna się w dniu następnym. Klient może też wskazać inny dzień rozpoczęcia ważności.

 

3. Jak długo czeka się na certyfikat?

Certyfikat generowany jest w trakcie wizyty w Punkcie Rejestracji, więc można go zacząć używać w następnym dniu.

 

4. Jak długo trwa wizyta w Punkcie Rejestracji?

Czas trwania zależy od wielu czynników, jednak zazwyczaj obsługa jednej osoby trwa ok 15 minut przy odnowieniu certyfikatów a około 30 minut w przypadku załatwiania certyfikatu po raz pierwszy.

 

5. Co to jest sekretna fraza?

Sekretna fraza jest to hasło, które umożliwia telefoniczny kontakt z PWPW S.A. w celu unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu. Powinna składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym wielkiej litery, małej litery, cyfry i symbolu.

 

6. Co to jest wartość graniczna transakcji?

Jest to wartość graniczna w PLN jednej transakcji do której certyfikat może być wykorzystany. 

 

7. Czy muszę wypełniać formularze?

Tak, dane zawarte w formularzach służą do wygenerowania umowy oraz do przetransferowania do certyfikatu.

 

8. Jak dojechać do Punktu Rejestracji w Bytomiu?

Proszę skorzystać z interaktywnej mapki dojazdu 

 

9. Czy odnowienie certyfikatu wymaga instalacji nowego oprogramowania?

Tak, jeżeli  posiadacz podpisu nie aktualizował oprogramowania na bieżąco w trakcie użytkowania certyfikatu.

 

10. Jakie są zasady wnoszenia opłat za usługi certyfikacyjne?

Za komponenty (karty i czytniki) pobieramy opłaty gotówkowe. Za certyfikaty Firmowe płatność dokonywana jest po otrzymaniu certyfikatu a za certyfikaty Prywatne należy dokonać przedpłaty na konto PWPW S.A. Numer konta zobacz 

 

11. Czy oprócz podpisywania deklaracji w Programie Płatnika mogę podpisywać inne dokumenty?

Tak, podpis elektroniczny opatrzony certyfikatem kwalifikowanym jest zrównany w prawie z podpisem odręcznym i można go używać do wielu celów. Przykłady zastosowania 

 

12. Czy mogę przekazywać innej osobie mój certyfikat aby podpisała się za mnie?

Karta i zapisany na niej certyfikat przypisana jest zawsze do jednej wskazanej w certyfikacie konkretnej osoby. Prawo zabrania udostępniania podpisu innym osobom.

 

13. Czy po odnowieniu certyfikatu bedę miała/miał inny PIN?

Nie, odnowienie certyfikatu polega na zastąpieniu starego certyfikatu nowym. W trakcie wgrywania certyfikatu na kartę nie ingerujemy w tą część karty kryptograficznej na której jest zapisany PIN.

 

14. Co to jest certyfikat elektroniczny?

Jest to elektroniczne zaświadczenie w którym firma certyfikacyjna potwierdza tożsamość  posiadacza podpisu. 

 

15. Czym różni się certyfikat kwalifikowany od komercyjnego?

Certyfikat kwalifikowany zastępuje podpis odręczny a certyfikat komercyjny służy np. do szyfrowania, logowania itp.

 

16. Na jaki okres może być zakupiony certyfikat?

Na rok lub dwa lata.

 

17. Czy właściciel konta w EPR musi być Subskrybentem?

Nie, użytkownik konta w EPR (Elektronicznym Punkcie Rejestracji) nie musi być Subskrybentem.

 

18. Kto to jest Pierwszy i Drugi upoważniony przedstawiciel zamawiającego?

Są to osoby, które są upoważnione do reprezentacji  danej organizacji. Np. członkowie zarządu w spółkach z osobowością prawną, właściciele i współwłaściciele  firm, dyrektorzy jednostek budżetowych i samorządowych. Prawo do reprezentacji może być scedowane za pomocą Upoważnienia. Pobierz wzór upoważnienia 

 

19. Czy mogę podpisać umowę z Zamawiającym/Subskrybentem bez czytania?

Nie. Zawsze należy zapoznać się z treścią umów i załączników przed ich podpisaniem. Ich treść jest jawna i opublikowana na stronach PWPW S.A. oraz na stronie naszego Punktu Rejestracji. Treść umów do pobrania  lub